mandag 23. november 2015

Sitater i lett blanding III

Hans Erik Nissen (foto: kristeligt-dagblad.dk)

Det er mye å lære av å lese i gode bøker, eller å høre hva folk i ulike livssituasjoner har å fortelle. Jeg har plukket meg noen sitat til oppbyggelse, lærdom og ettertanke.

Øivind Andersen
Rettferdiggjørelsen betyr at Gud dømmer oss som om vi var Kristus, fordi han i sin tid dømte Kristus som om han var oss.

Tormod Vågen
Når samvitet misser den daglege trong etter tilgjeving ved Kristi kross, vert det kjensla som stadig må stimulerast for å halda den religiøse interessa ved like.

Magne Nilsen
Du som en gang var et lyk`lig Guds barn, men som ble fanget i djevelens garn,
Som døyver smerten med tomhet og skarn, hør: det er nåde for deg!
Jesus på Golgata fullbrakte alt, alt har han sonet og gjelden betalt.
Han tok din plass den gang dødsdommen falt! Derfor er nåde for deg!

Hartvig Skartveit
I et nåderike er krav et fremmedord!

Billy Graham
Det er en fare for at menighetene i dag forsøker å være et slags helsepersonell som deler ut litt medisiner her og lindrer noen sår der. Men verkebyllene vil bare slå ut andre steder. Vårt største behov er å kalle på Den Store Lege. Han alene kan stille den rette diagnosen. Han vil se under disse overfladiske utslettene og finne årsaken til all elendighet. Og det er synden!

Carl Olof Rosenius
Når det gjelder vårt liv, skal vi være engstelige og nøyeregnende, men her er vi som regel sikre og lettsindige. Men når det gjelder det å tro nåden hos Gud, skal vi være fri og trygge på Kristi fortjeneste. Men da er vi som regel alt for bundet og redde.

Olav Valen-Sendstad
For alle synder farer ut av samvittigheten når vi hører og innser i Ordet, at Guds løfte om syndenes forlatelse gjelder oss personlig, så sant Gud er sanndru og ingen bedrager….
For når Gud tar det bort, hvem kan da holde på det?

Carl Fredrik Wisløff
Er det en liberal prest, da går ikke jeg, er det en kvinnelig prest, da går jeg heller ikke. (Om deltakelse ved nattverd)

Kjell Dahlene
Søvnen betyr ikke at det er liten aktivitet, men at en svikter i å pleie det indre fortrolige liv med Frelseren.

Bo Giertz
En splittelse av Kristi kirke er ikke mulig. Splittelsen må bestå i at noe som er falskt og sykt skiller seg fra den sanne kirken.

Hans Erik Nissen

Guds ord forkynner at i Jesus er du løst fra alt det du føler deg bundet av. Du bli ikke løst ved egne opplevelser og erfaringer. Nei, du blir løst ved Jesu blod. Det kostet Gud uendelig mye å forløse deg. Han måtte betale med sin egen Sønns liv. Derfor vil han ikke gi deg annen hvile enn den du får gjennom troen på Jesus. Det skal være ditt livs rikdom, at du eier en full og hel forløsning midt i egen nød og fortvilelse.

mandag 9. november 2015

De bøyde kne

Guds ord knytter rike løfter til bønn i Jesu navn. Vi kan få minne Gud om alle ting, og han har lovet å høre og å svare.

En av de ting jeg husker best fra min barndoms bedehus var de mange bønnestunder på kne. Mange av møtene på bedehuset ble avsluttet med at forsamlingen bøyde kne til bønn og forbønn. Det gjorde inntrykk på en guttunge.

Med tiden forsvant disse bønnestundene under de ordinære møtene. I stede ble det satt opp egne bønnemøter hvor nesten ingen kom.
 
Jeg har av og til spurt meg selv; hvor ble det av de bøyde kne? Nå er det ingen påbud i Guds ord om hvilken stilling vi skal være i når vi ber. Vi skal vokte oss vel for å saliggjøre ytre bønneformer.

Men Guds ord taler ofte om at de kristne i sin nød falt på kne og ropte til Jesus om utfrielse. Min uro er ikke at vi ikke lenger har bønnemøter på kne. Men jeg er redd for at dette avslører at vi er blitt mer selvhjulpne og lunkne i vårt forhold til Jesus. ”Dere har ikke, fordi dere ikke ber.” (Jak 4,2b) Er det en sannhet om oss misjonsfolk. Om meg?

Den som lever i et rett forhold til Gud vil være herlig løst og fri. Synden er utslettet, du er ren og rettferdig for Gud i Jesus. Men du vil også oppleve nøden. Nød over synden som henger så fast i deg. Nød over menneskefrykt. Nød over mangel på nød for de ufrelste. Nød over mangel på vekkelse. ”Hvor skal jeg gå med denne nød? Jo, ile til min frelsers skjød.”

Guds ord er fullt av løfter knyttet til denne herlige bønneretten. Her er noen av dem:

«Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» (Salme 50,15)

«Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.» (1 Joh 5,14-15)

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» (Fil 4,6)Det er makt i de foldede hender,
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender:
Han har lovet at svar skal du få.

Kor:
Det er svar underveis, engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
Er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.

Det er makt i de foldede hender
Når i Frelserens navn du får be.
Og engang, når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

(Trygve Bjerkrheim)